Co trzeba wiedzieć przed zakupem kominka gazowego i jak przygotować miejsce pod budowę kominka zasilanego gazem?

9 stycznia 2021
kominek-gazowy-co-trzeba-wiedziec-przed-zakupem-jak-przygotowac-miejsce-pod-budowe-kominka-zasilanego-gazem

Pytania i odpowiedzi dotyczące instalacji kominków gazowych.

Jak podłączyć kominek gazowy, co przygotować, o czym należy pamiętać? Jeśli planujesz montaż kominka gazowego, zapewne zastanawiasz się, jak przygotować się do takiej realizacji. W tym krótkim artykule przedstawiamy pytania i odpowiedzi z jakimi najczęściej się spotykamy.

Co należy przygotować pod kominek gazowy?

 • Do miejsca w którym będzie stał kominek należy doprowadzić instalację gazową –  rurkę o średnicy 3/4 cala  lub przewidzieć miejsce na butlę z gazem jeżeli kominek będzie zasilany propan-butanem. W okolicy planowanego kominka należy zamontować gniazdo elektryczne 230V oraz przewidzieć miejsce na skrzynkę techniczną z automatyką (20x30cm). Skrzynka może być również zamontowana w obudowie kominka.

Czy potrzebny jest projekt instalacji gazowej?

 • Zgodnie z obowiązującym prawem każde urzadzenie gazowe i instalacja gazowa wymaga pozwolenia na budowę a jeśli kominek zasilany gazem nie był uwzględniony w dokumentacji a chcemy go dorobić, to nalezy przewidzieć projekt zamienny w tym zakresie. Zazwyczaj projekt budowlany zawiera projekt instalacji gazowej, rozbudowa instalacji nie jest tzw. “zmianą istotną” i nie wymaga odrębnego projektu. Nie mniej, powyższe zmiany powinny zostać naniesione na oryginał.

W które miejsce doprowadzić rurę z gazem oraz prąd?

 • Doprowadzenie gazu należy zlokalizować obok wkładu kominkowego, rura z gazem powinna być  zakończona zaworem odcinającym. Zawór nie może być zastawiony wkładem kominkowym, należy zamontować go tak, aby był do niego swobodny dostęp.
 • doprowadzenie gazu nie odbywa się bezpośrednio do palników,  ale do  specjalnej „skrzynki technicznej” z przyłączem gazowym  oraz elektroniką sterującą  ciśnieniem i przepływem gazu (zawór gazowy -> skrzynka -> palnik). Do wspomnianej skrzynki technicznej jeżeli będzie zabudowana w obudowie kominka musi być dostęp serwisowy. Skrzynka ma wymiary ok 35/25/15 cm. Warto więc przemyśleć gdzie ją w  umieścić i w to właśnie miejsce doprowadzić instalację gazową. Dobrym rozwiązaniem jest także montaż skrzynki za ścianą do której przylega kominek np. garaż, kotłownia, spiżarnia. Podłączenie gazowe do instalacji realizowane jest  za pomocą elastycznego węża gazowego.

Jaka powinna być średnica rury z gazem?

 •  Średnica rury doprowadzającej gaz powinna wynosić 3/4 cala , koniecznie zakończona zaworem odcinającym przeznaczonym do instalacji gazowej.

Czy rurka z gazem może być otynkowana ?

 • rury gazowe powinny być prowadzone po wierzchu ścian. Wyjątek stanowią rury, które po sprawdzeniu szczelności mogą być zabudowane nieuszczelnioną obudową lub ukryte w bruździe osłoniętej ekranem albo wypełnionej dającą się łatwo usunąć i niepowodującą korozji przewodów masą tynkarską.

Czy do kominka z gazem należy doprowadzić powietrze z zewnątrz?

 •  Doprowadzenie powietrza nie jest wymagane, powietrze do spalania pobierane jest przez koncentryczny komin powietrzno-spalinowy

Jak przygotować komin pod kominek gazowy?

 •  najlepszą drogą jest wybór stalowego komina koncentrycznego, który jest dedykowany do kominków gazowych. W takim przypadku na etapie montażu dachu warto zamontować odpowiednie przejście dachowe a sam komin zmontować  w późniejszym czasie.
 • można też wybudować szacht z bloczków keramzytowych (komin systemowy bez wkładki ceramicznej), do której w trakcie montażu kominka wsunięty zostanie system powietrzno-spalinowy.

Jaka jest średnica komina?

 •  w zdecydowanej większości przypadków zewnętrzna średnica komina wynosi 200mm, w niektórych przypadkach jest to 150mm.

Czy można wykorzystać komin ceramiczny dla kominka gazowego?

 •  tak, komin ceramiczny można przystosować do kominka gazowego wsuwając do wewnątrz ceramiki odpowiednią rurę ze stali nierdzewnej.  Ważne aby komin był czysty i nigdy  używany.

Na jakiej wysokości powinien być wylot spalin w przypadku podłączenia do komina ceramicznego?

 •  wylot spalin powinien znajdować się nie niżej niż 170cm od posadzki

W jakiej odległości od komina można ustawić kominek?

 • maksymalna długość odcinka poziomego łącząca wkład gazowy z kominem, nie powinna przekraczać 8m. Jest to jednak mocno zależne od wysokości komina i ilości zastosowanych kolanek.

Czy komin dla kominka gazowego musi mieć wyczystkę do wybierania sadzy?

 • nie, kominek spala tak czysto, że wyczystka nie jest potrzebna,

Czy komin dla kominka gazowego musi mieć odprowadzenie kondensatu ?

 • nie, przy spalaniu gazu we wkładzie kominkowym nie pojawia się wilgoć,  tak jak ma to miejsce w kotłach centralnego ogrzewana.

Czy kominek gazowy może być zasilany gazem propan-butan?

 •  tak, kominek gazowy może być zasilany gazem propan-butan. Rodzaj gazu należy określić przy zamówieniu wkładu kominkowego.

Gdzie ustawiać butle z gazem zapewniającą dopływ gazu dla kominka?

 •  butlę z gazem należy ustawić w takim miejscu, aby był do niej swobodny dostęp. Można  zaprojektować odpowiednią wnękę w obudowie kominka, zamkniętą drzwiczkami.

W jakiej odległości od kominka może stać butla gazowa?

 •  butla gazowa może znajdować się w odległości do 10m od kominka.

Czy butla z gazem może być ustawiona na zewnątrz budynku?

 • Tak, ale należy tego unikać, ponieważ podczas mrozów w butli nie wypala się całkowicie gaz , aby tego uniknąć  należy zastosować gaz propan zamiast mieszanki propan-buran.

Czy kominek można zasilać gazem skroplonym z dużej butli zewnętrznej?

 •  tak, ale musi to być określone w zamówieniu

Czy jeśli mam w domu gaz ziemny i nie chcę przerabiać instalacji mogę zamontować butlę na gaz propan-butan?

 •  nie, zakaz używania butli gazowych w lokalu, czy budynku do którego podłączona jest instalacja gazociągowa wynika z zasad ochrony przeciwpożarowej. Przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. 2016.191 z dnia 2016.02.17 ) oraz przepisy wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. ( Dz. U. 2010.109.719 z dnia 2010.06.22 )

Czy pod kominek gazowy należy przygotować specjalny fundament?

 • nie kominki gazowe są lekkie, nie wymagają specjalnego fundamentu.

Z jakiego materiału  należy wykonać obudowę dla kominka gazowego?

 •  najczęściej obudowa wykonywana jest z materiałów izolacyjnych np. płyt krzemianowo-wapniowych

Czy kominek gazowy musi mieć kratki wlotu i wylotu ciepłego powietrza?

 •  tak, są one niezbędne dla prawidłowego chłodzenia wkładu

Czy kominek gazowy może być zamontowany w domu z rekuperacją?

 •  tak, kominek może być zamontowany w domach z rekuperacją

Czy obok kominka musi być wentylacja grawitacyjna?

 •  kominek gazowy jest urządzeniem typu „C” co oznacza, że w pomieszczeniu, w którym się znajduje musi być zapewniona wentylacja. Nie jest ważne jaka. Mówi o tym artykuł 170.3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175.

Czy należy mieć uprawnienia i ewentualnie jakie, aby zbudować kominek gazowy?

 •  tak, aby podłączyć kominek do instalacji gazowej wymagane jest świadectwo kwalifikacji kategorii E.

Czy kominek gazowy może być wykorzystywane do ogrzewania domu?

 • tak, kominek gazowy można wykorzystać do ogrzewania, jednak z uwagi na sprawność urządzenia, ogrzewanie kominkiem gazowym całego domu jest ekonomicznie nieuzasadnione.

Czy są kominki gazowe z płaszczem wodnym?

 •  nie, kominki gazowe są to urządzenia dekoracyjne i ogrzewanie nimi wody byłoby nieopłacalne

Czy w Państwa salonie można obejrzeć podłączony kominek gazowy?

 • Oczywiście, mamy kilka kominków gazowych zamontowanych w naszym salonie. Palące się wkłady, w których można zobaczyć płomień to: Faber, Kal-fire, Planika oraz DRU.
 • Wkłady w zależności od producenta mają różne palniki, umiejscowione na różnych poziomach. Najnowsze i najbardziej zbliżone do płomienia z drewna to takie, gdzie płomień wychodzi bezpośrednio z polan. Dlatego najlepiej przed decyzją o zakupie najlepiej zobaczyć taki pracujący wkład i ocenić, czy spełnia oczekiwania.

 

 

 

Zapraszamy do naszego salonu, aby zobaczyć różnice pomiędzy poszczególnymi producentami.

Kominki-Godzic.pl

Rzemieślnicza 7
Czeladź, SLASKIE 41-253
Polska
Telefon: 602777769
Poniedziałek9:00 AM - 5:00 PM
Wtorek9:00 AM - 5:00 PM
Środa9:00 AM - 5:00 PM
Czwartek9:00 AM - 5:00 PM
Piątek9:00 AM - 5:00 PM
Sobota9:00 AM - 1:00 PM
NiedzielaZamknięte