JØTUL, 25 LAT GWARANCJI

21 maja 2019
jotul_25_lat_gwarancji

Naszym celem jest udostępnienie Klientom najlepszego na świecie produktu, dlatego wszystkie piece i wkłady Jøtul wykonywane są ręcznie w Norwegii, z najlepszych dostępnych materiałów. Ich wyjątkowa trwałość jest powodem, dla którego Jøtul oferuje rozszerzoną 25-letnią gwarancję – najdłuższą gwarancję na rynku.

JØTUL AS zapewnia najwyższą jakość produktów i gwarantuje, że zostały one skonstruowane i wyprodukowane bez żadnych wad i usterek oraz, że przy prawidłowym doborze, montażu i użytkowaniu zgodnym z instrukcją będą funkcjonowały prawidłowo.

Wobec powyższego dla naszych wkładów kominkowych i pieców JØTUL udzielamy 25-letniej, rozszerzonej gwarancji.

Dla ważności gwarancji wymagamy, aby nasz produkt został zakupiony w sieci autoryzowanych dealerów JØTUL oraz zamontowany przez autoryzowanego instalatora, a także zarejestrowany w Jotul Polska za pomocą internetowego formularza.

Gwarancja Jøtul nie narusza żadnych praw zgodnych z obowiązującym ustawodawstwem krajowym, któremu podlega sprzedaż towarów konsumpcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje:

  • Szyb, elementów szklanych, materiałów uszczelniających oraz elementów podlegających naturalnemu zużyciu w trakcie działania urządzenia.
  • Uszkodzeń wynikających z instalacji i eksploatacji urządzenia w warunkach lub w sposób niezgodny z „Instrukcją montażu i obsługi”.
  • Uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania materiałów eksploatacyjnych nie zaleconych przez producenta.
  • Przebarwień oraz uszkodzeń powierzchni malowanych i emaliowanych powstałych na skutek obciążeń termicznych.

Uwaga:

  • Użycie podpałek ropopochodnych powoduje utratę gwarancję.
  • Wyposażenie palnika gazowego Jøtul objęte jest gwarancją tylko przez 1 rok.