Jøtul SYSTEM CZYSTEGO SPALANIA

23 maja 2019
Jotul_CB_1

 

Jøtul produkuje piece i wkłady kominkowe na drewno w Norwegii, gdzie obowiązują jedne z najsurowszych na świecie przepisy ochrony środowiska naturalnego. Głównym surowcem do produkcji jest żeliwo z recyklingu. Drewno jest paliwem odnawialnym i CO₂ neutralnym źródłem energii, które nie przyczynia się do efektu cieplarnianego. Nowoczesne piece z technologią czystego spalania redukują o 90% emisję cząstek w stosunku do starszych kominków.

 

 

Co oznacza czyste spalanie? 

Czyste spalanie CB (Clean Burn) oznacza, że kominek posiada podwójny system spalania pierwotnego i wtórnego oraz dodatkowy system CB, powodujący całkowite i zupełne spalanie gazów. Drewno wykorzystane jest w sposób optymalny, a emisja zanieczyszczeń utrzymana jest na skrajnie niskim poziomie. W ten sposób produkujemy minimalną ilość dymu, ponieważ kominek wykorzystuje energię do wytwarzania ciepła, a nie dymu.

 

Czyste ogrzewanie przy użyciu produktów neutralnych w zakresie CO2

Kozy i piece na drewno Jøtul należą do najczystszych produktów dostępnych na rynku, zatem możesz rozpalić ogień i czuć się z tym dobrze. Drewno jest odnawialnym zasobem, a spalanie go w piecu z technologią CB jest tak efektywne, że nie przyczynia się do powstawania efektu cieplarnianego. To dlatego, że wytwarzany podczas spalania CO2 nie przekracza ilości absorbowanej przez drzewo podczas wzrostu. Kominek z technologią CB zapewnia również maksymalne wykorzystanie energii zgromadzonej w drewnie i emituje minimalną ilość zanieczyszczeń. Jøtul podczas produkcji zwraca uwagę zarówno na środowisko zewnętrzne jak i surowce. Daje to gwarancję, że powłoki malarskie nie zawierają toksycznych metali ciężkich, a sama produkcja podlega surowym przepisom dotyczącym emisji.

 

Opłaca się być przyjaznym dla środowiska

Kominki Jøtul z technologią czystego spalania CB potrzebują znacznie mniej opału niż ”stare” kominki, aby wytworzyć tę samą ilość ciepła. Przy prawidłowym użytkowaniu, oznacza to zazwyczaj dwukrotnie mniejsze zużycie drewna.

Recykling żeliwa

Firma Jøtul mocno angażuje się w badania i rozwój w celu zapewnienia możliwie czystej produkcji. Kominki Jøtul są produkowane w jednej z najczystszych i najnowocześniejszych odlewni na świecie. Surowce pozyskiwane są z recyklingu żeliwa. kominki Jøtul wykonywane są z przetopionego, uszlachetnionego i ponownie odlanego materiału.

 

>