Kominek akumulacyjny – komfortowy sposób ogrzewania domu

24 maja 2015
BSO_eckig_oA_M_34

Kominek akumulacyjny składający się:
a) z paleniska (wkładu grzewczego),
b) akumulacyjnego wymiennika ciepła,
c) ciepłej bryły zbudowanej z ceramicznych materiałów akumulacyjnych,
tworzy jeden z najbardziej skutecznych i wygodnych w użytkowaniu sposobów ogrzewania domów. Można dostosować go niemal do każdego projektu wnętrza.Komfort tego systemu wynika przede wszystkim ze sposobu, w jaki ogrzewany jest dom. Można by ten sposób nazwać “ogrzewaniem dwufazowym”:

  • faza 1 – krótkie i mocne grzanie
  • faza 2 – długie i łagodne grzanie.

W pierwszej fazie spalania drewna lub brykietu drzewnego (pierwsze 1 – 2 godziny), ciepło jest emitowane wyłącznie przez palenisko i rozchodzi się przez szybę (jej wielkość decyduje o ilości wyemitowanego ciepła). Gdy korpus paleniska jest już gorący, następuje ogrzewanie powietrza wewnątrz bryły kominka. Część tego powietrza odprowadzana jest kanałami i kratkami do innych pomieszczeń (o ile nie jest to “Hypokaust”), a część zostaje pochłonięta przez nagrzewające się ściany bryły kominka. Gdy szyba i korpus wkładu zaczynają już powoli stygnąć, kończąc swój okres grzewczy, kominek wchodzi w drugą fazę ogrzewania, podczas której następuje wypromieniowanie całego zakumulowanego ciepła.

 

Po nagrzaniu akumulacyjnego wymiennika ciepła oraz ścian bryły kominka, z pewnym opóźnieniem (w zależności od materiału, z którego zostały wybudowane ok. 20 – 60 min.), zaczynają one łagodnie ogrzewać pomieszczenie wokół siebie, nie powodując przegrzewania. Czas, w którym pozostają ciepłe, zależy głównie od rodzaju materiału ceramicznego, z którego zostały wykonane.
Długość emisji oraz ilość emitowanego ciepła decyduje o komforcie użytkowania kominka. Jeżeli dołączony do paleniska akumulacyjny wymiennik ciepła będzie posiadał dużą wagę, np. 700 – 1000 kg, pozwalającą na zakumulowanie bardzo dużej ilości energii, ściany i cały kominek będą odpowiednio dłużej ciepłe, to cykl grzewczy wydłuży się do 8 – 12 godzin.
Jeżeli zaś kominek zostanie wyposażony w wymiennik ciepła o mniejszej wadze, np. 200 kg (kręgi grzewcze nasadzone na wkład), wtedy jego czas grzewczy będzie odpowiednio krótszy. Zawsze jednak będzie to czas zdecydowanie dłuższy (przynajmniej dwukrotnie), niż okres grzewczy kominka nie posiadającego akumulacyjnego wymiennika ciepła i nagrzewających się ceramicznych ścian.
Na komfort użytkowania kominka z wymiennikiem ciepła wpływa jego wysoka sprawność i duża moc. Kominek posiadający wysoką sprawność (ponad 80%) przy bardzo dużym jednostkowym załadunku drewna (8 – 16 kg), pozwala na długie odstępy pomiędzy załadunkiem paliwa (8 – 12 godzin, a nawet dłużej). Zabezpiecza to zapotrzebowanie na ciepło przez cały ten czas.
Przykładowo, dobowe zapotrzebowanie na ciepło typowego domu budowanego w technologii energooszczędnej wynosi ok. 100 kWh. Aby pokryć takie zapotrzebowanie, wystarczy dwukrotnie w ciągu doby uzupełnić drewno w kominku akumulacyjnym o mocy 4 – 5 kW. Tak długie i skuteczne grzanie całego domu nie byłoby jednak możliwe bez dużego akumulacyjnego wymiennika ciepła, zdolnego odzyskać i zakumulować podczas procesu spalania ciepło z tak dużej ilości paliwa. Dzięki najnowszej generacji materiałom szamotowym i ogniotrwałym betonom o podwyższonej akumulacyjności ciepła, mamy możliwość ogrzania domu o powierzchni użytkowej 200 m2 tylko dwoma lub trzema załadunkami drewna na dobę.Taki komfortowy, a zarazem skuteczny system ogrzewania domu, staje się powoli koniecznością i to nie tylko z powodu znacznych oszczędności w okresie zimowym, ale również z powodu uzyskania niezależności i pełnego bezpieczeństwa energetycznego.

Obecnie dysponujemy szeroką ofertą materiałów i prefabrykatów, zarówno polskich jak i zagranicznych, umożliwiających budowanie kominków z akumulacyjnym wymiennikiem ciepła, dostosowanym do indywidualnych potrzeb i możliwości. Dzięki temu technologia ta stała się dostępna niemal dla każdego, a bardzo wysokie niegdyś ceny tego rodzaju kominków zostały urealnione. Pomimo, że nadal należą one do najwyższej półki cenowej, to osiągane dzięki nim korzyści, komfort użytkowania, niezależność energetyczna i realne oszczędności, w zestawieniu z ogrzewaniem opartym na tradycyjnych nośnikach energii (gazie, oleju i elektryczności), zdecydowanie przekonują do ich stosowania. Z perspektywy lat będzie to inwestycja, która przyniesie duże oszczędności i niezależność.