Ogrzewanie z płaszcza wodnego – wolisz przyjemne ciepło kominka, czy marznąć zimą?

30 stycznia 2015
3

Kominek stał się w ostatnich latach nieodzownym elementem wyposażenia budynków jednorodzinnych. Pełni on rolę dekoracyjną, ale także stwarza przyjemną atmosferę domową w długie zimowe wieczory. W niektórych domach stanowi on nawet źródło ciepła w powietrznym systemie ogrzewania budynku. System ten ma szereg wad takich jak mała stabilność ciepła oraz unoszenie kurzu. Istnieje jednak rodzaj wkładów z płaszczem wodnym, gdzie energia cieplna wytwarzana przy spalaniu drewna podgrzewa wodę w płaszczu kominkowym. Włączając ten obieg grzewczy do instalacji CO, możemy efektywnie odzyskać energię cieplną powstałą przy spalaniu drewna. Dzięki kominkowi uzyskujemy energię grzewczą, jednak zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem nie może on być podstawowym źródłem ciepła. Ten dodatkowy odzysk ciepła może się wahać w bardzo szerokich granicach, zależnych od sprawności paleniska, rodzaju instalacji CO, wymagań dotyczących wygody mieszkańców i wielu innych czynników.

 

Działanie systemu
Podstawowym elementem systemu jest wkład kominkowy z tzw. płaszczem wodnym. Są to wkłady piecowe lub kominkowe o specjalnej konstrukcji, w której w dwuwarstwowej ścianie paleniska znajduje się woda, najlepsi producenci oprócz płaszcza na bocznych i tylniej ścianie paleniska montują zintegrowany wymiennik, który odzyskuje energię cieplną ze spalin. Tego typu rozwiązanie możemy już spokojnie włączyć Kominek z płaszczem wodnymdo systemu centralnego ogrzewania jako ogrzewanie wspomagające naszego domu.

Należy jednak pamiętać, że w związku z ograniczoną ilością wody w układzie i sposobem konstrukcji wymagany jest wymuszony obieg wody przez pompę o odpowiedniej wydajności i współdziałanie ze zbiornikiem buforowym, który dla właściwego funkcjonowania całego systemu jest w tym przypadku niezbędny. Duże ilości ciepła “przechwycone” przez płaszcz i wymiennik muszą być przecież zmagazynowane na czas, kiedy już w kominku wygaśnie ogień, a temperatura spalin ulegnie znacznemu obniżeniu.
Ponadto skierowanie tak dużej ilości energii bezpośrednio do c.o. w krótkim czasie mogłoby skutkować przegrzaniem systemu. Zastosowanie wkładu grzewczego z właściwie połączonym zbiornikiem buforowym o pojemności wynoszącej 10 litrów wody na m2 powierzchni ogrzewanej, umożliwia pracę kominka z mocą nominalną, osiąganie wysokiej sprawności oraz optymalne spalanie. Praca kominka z mocą nominalną nie powoduje dymienia, smołowania i obniża zużycie drewna.

W niedługim czasie od rozpalenia piec gazowy przestaje pracować a funkcję grzewczą przejmuje kominek. Po ok 4-6 godzinach palenia zbiornik buforowy jest naładowany i po całkowitym wypaleniu się drewna w kominku, przejmuje role urządzenia ogrzewającego dom. Czas rozładowania zbiornika będzie zależny od jego wielkości, kubatury budynku i temperatury zewnętrznej, wynosi on przeciętnie 8-16 godzin.W najcieplejszych energooszczędnych domach z ogrzewaniem podłogowym czas pełnego rozładowania bufora może sięgać nawet 24h! Zasobnik buforowy jest więc bardzo ważnym elementem systemu, reguluję i stabilizuję pracę systemu, nie dopuszcza do przegrzania domu. Obecność zbiornika buforowego w instalacji ma wpływ na zwiększenie żywotności i wydajności komina (dzięki stabilnym temperaturom jego pracy). Dodatkowym pozytywnym aspektem jest oszczędność energii co w dobie ciągle rosnących cen paliw jest bardzo istotne


Podsumowanie
Opisany powyżej system grzewczy jest systemem inwestycyjnie pozornie drogim. Najtańsze inwestycyjnie systemy grzewcze są systemami najdroższymi w eksploatacji. Biorąc jednak pod uwagę komfort cieplny pomieszczeń, komfort obsługi i niezawodność, system ten charakteryzuje się bardzo niskimi kosztami eksploatacyjnymi. Koszt inwestycji zwraca się bardzo szybko, jeśli weźmiemy pod uwagę oszczędności w kosztach ogrzewania w stosunku do kosztów tradycyjnych systemów jak np. kotłowni olejowe czy gazowe. Dlatego jestem przekonany, że u wielu świadomych tego użytkowników domów, kominek z płaszczem wodnym znajdzie zastosowanie.
Obejrzyj Film:Kupujemy kominek marzeń – Kominki z płaszczem wodnym