Automatyczne odpopielanie

2 091,00 

System automatycznego odpopielania usuwa popiół z kotła do pojemnika, gdzie jest on kompresowany. Dzięki temu użytkownik usuwa popiół co kilka miesięcy.

Specyfikacja

Producent

HKS Lazar