MCZ Popielnik

301,41 

Zbiera popiół powstający w skutek spalania paliwa (w tym przypadku peletu) i pozwala na łatwe oczyszczenie urządzenia.