SCAN 65-7 HT, steatyt, wyjście spalin górne

54,33