Aplikacja Faber ITC

29 lipca 2019
Aplikacja Faber ITC

Oszczędności związane z użytkowaniem kominka gazowego Faber dzięki aplikacji ITC
Kominek gazowy

Aplikacja ITC (Intelligent Technical Control) to innowacyjne rozwiązanie dla kominków gazowych Faber, które okazało się ogromnym sukcesem.

Współdziałająca z systemami Android i IOS aplikacja została stworzona do zdalnego sterowania pracą wszystkich modeli kominków gazowych Faber, zarówno tych do zabudowy, jak i wolnostojących. ITC App jest niezawodnym, skutecznym, a także ekonomicznym narzędziem, które pozwala na oszczędność zużycia gazu w kominkach Faber nawet do 70%!

Aplikacja ta zapewnia łatwą i wygodną obsługę kominków gazowych Faber za pośrednictwem smartfona lub tabletu.

 • Faber ITC reguluje funkcjonowanie kominka oraz łączy jego optymalne ustawienia z minimalnym zużyciem gazu. Informuje także o liczbie godzin pracy, temperaturze pomieszczenia, terminach konserwacji lub okresowego przeglądu kominka oraz wskazuje wiele innych przydatnych parametrów. Ponadto aplikacja ITC sygnalizuje nieoczekiwany wzrost temperatury urządzeń regulacyjnych.
 • ITC reaguje również w niestandardowych sytuacjach. W wypadku gdy temperatura pomieszczenia przekracza 37°C lub jeżeli przez długi czas nie zostaje wykonane polecenie, które pojawiło się na wyświetlaczu pilota, kominek wyłącza się automatycznie.
 • Kolejną przydatną funkcją jest funkcja „Termostat”, która precyzyjnie reguluje wysokość płomieni ognia, dostosowując je do ustawionej temperatury pomieszczenia. Regulator PID jest doskonałym narzędziem, które umożliwia podziwianie pięknej gry płomieni przy maksymalnej oszczędności zużycia gazu. Wystarczy tylko wybrać w menu opcję „Termostat”, a następnie ustawić żądaną temperaturę.
 • Opcja ta umożliwia także wykorzystanie całej gamy możliwości palnika. W razie potrzeby termostat aktywuje funkcję „Step”, która pozwala na zwiększanie lub zmniejszanie wielkości płomieni. Oznacza to, że również z poziomu „Termostatu” można więc uzyskać dynamiczną grę ognia.
 • Pomiar temperatury odbywa się z użyciem pilota, którego należy umieścić w miejscu wskazanym w instrukcji obsługi.
 • Opracowany specjalnie dla ITC pilot łączy w sobie wysokiej jakości technologię oraz estetykę z prostotą użytkowania.
 • Opcja ECO – rozwiązanie prawdziwie ekonomiczne w porównaniu z ofertą konkurencji, zapewnia zmienną grę płomieni dostosowywaną do temperatury w pomieszczeniu.
 • Wystarczy tylko przesunąć palcem po okręgu wskaźnika „ECO” i w ten nieskomplikowany sposób zaprogramować swoje oszczędności. Powyżej 50%, palnik przełącza się z efektu ogniska na efekt szerokiego ognia.
 • Dzięki ITC można również samodzielnie kontrolować zużycie gazu, odczytując dane według określonych widełek czasowych – dnia, tygodnia lub miesiąca. Aby skorzystać z tej funkcji należy wybrać opcję statystyki w menu i ustawić interesujący nas zakres czasowy (dzień, tydzień lub miesiąc). Po przesunięciu palcem w prawą stronę, na ekranie pojawią się statystki dotyczące liczby godzin pracy kominka.
 • ITC za pośrednictwem aplikacji alarmuje także o terminie wymaganej konserwacji kominka. Aby uzyskać więcej informacji na temat gwarancji na cały okres jego użytkowania, przeglądu technicznego oraz serwisu odwiedź stronę internetową Faber.
 • Ponadto ITC wykrywa również nieoczekiwane usterki, przekazuje informacje o nich do aplikacji oraz zachowuje je w pamięci do czasu najbliższego przeglądu technicznego. Podczas konserwacji rocznej serwisant ma możliwość odczytania szczegółowego raportu błędów, które wystąpiły podczas użytkowania kominka. Dzięki tym informacjom wie na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas przeglądu. Posiada także pełne dane, aby poinformować użytkownika o usterkach oraz przekazać mu praktyczne porady na temat ewentualnego zapobiegania im.

Oprócz wymienionych właściwości ITC posiada jeszcze wiele innych opcji ustawień. Są one opisane w instrukcji obsługi dołączanej do kominków. Zarówno aplikacja ITC jak i części elektroniczne urządzeń zostały zaprojektowane oraz wyprodukowane w Holandii.

Pobierz bezpłatną aplikację ITC:

 

 

 

Video